Wat verandert er voor u in 2017 als u een huis wilt kopen? Dit zijn de veranderingen die u kunt verwachten.

Maximale hypotheek omlaag naar 101%2017

De maximale lening die u mag afsluiten voor een woning daalt van 102% naar 101% van de getaxeerde waarde van de woning. Dat betekent dat u een groter deel van de bijkomende kosten uit eigen middelen moet financieren. Denk hierbij aan overdrachtsbelasting en financieringskosten. Het percentage daalt elk jaar een procent, tot 100% in 2018.

Aanpassing NHG-grens

De NHG-grens wordt vanaf januari 2017 weer jaarlijks op 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Per volgend jaar is dat € 245.000.

De grens voor NHG in 2017 lijkt precies even hoog als in 2016. Toch is dat niet zo. In 2016 is €. 245.000 de maximaal te sluiten hypotheek met NHG, de aanschafprijs mag dit jaar dus niet hoger zijn dan €. 231.132. Vanaf volgend jaar is de maximale aanschafprijs van een woning €. 245.000. De maximale kostengrens zonder energiebesparende voorzieningen wordt €. 247.450,-. Met energiebesparende voorzieningen is de maximale kostengrens € 259.700,-.

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek omlaag naar 50%

De hypotheekrenteaftrek gaat per 1 januari 2017 weer iets verder omlaag. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50%. In 2016 is dat 50,5%.

Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2017 zijn dat huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven de € 67.072.

Schenkingsvrijstelling weer naar € 100.000

Per 1 januari 2017 gaat de eenmalige schenkingsvrijstelling omhoog van € 53.016 naar € 100.000. De ontvanger moet het bedrag besteden aan de eigen woning of aan de aflossing van hypotheek- of restschuld.

De leeftijdsgrens voor ontvangers blijft liggen tussen de 18 en 40 jaar. Nieuw is dat geen sprake hoeft te zijn van een ouder-kindrelatie. En dat de schenking gespreid over 3 jaar mag worden gedaan (2017, 2018 en 2019), in plaats van voorheen in een jaar. De ontvanger moet in het laatste jaar wel jonger zijn dan 40. De schenkingen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het jaar van de eerste schenking zijn gebruikt voor de eigen woning.